Zmiana nazwiska wspólnika spółki jawnej

 Zmiana nazwiska wspólnika spółki jawnej Zmiana nazwiska wspólnika spółki jawnej

Zgodnie z art.  26 Kodeksu spółek handlowych: ,,§  1. Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego powinno zawierać: 1) firmę, siedzibę ...

Co to jest dywidenda?

Co to jest dywidenda? Co to jest dywidenda?

Prowadząc działalność gospodarczą musisz orientować się w niektórych pojęciach z nią związanych, tak by później nie doznać rozczarowani...

About Me

Instagram

Sidebar Posts

Popular Posts

Category

Facebook