Podejmowanie uchwał w spółce akcyjnej

Podejmowanie uchwał w spółce akcyjnej Podejmowanie uchwał w spółce akcyjnej

Wszelkie uchwały w spółce akcyjnej podejmowane są na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Do jego zwołania zobowiązany jest Zarząd spółki. Co ...

Skutki prawne wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej

Skutki prawne wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej Skutki prawne wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej

Przepisy Kodeksu Cywilnego określają, że wraz z wystąpieniem wspólnika z danej spółki cywilnej, musi zostać rozliczony majątek. Spośród praw...

About Me

Instagram

Sidebar Posts

Popular Posts

Category

Facebook